Československé pohraniční opevnění 1935-1938

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Tyto stránky získaly svůj domov  na pěchotním srubu
N-S 85 MONTACE a jsou aktuálně přeusnovány na novou adresu zde:
http://montace1938.cz/

Těšíme se na vaší návštěvu!

V roce 1937 byl schválen třetí a konečný tzv. Husárkův program, který znamenal obrovský rozmach výstavby lehkého opevnění nového typu, a sice pevnůstek lidově zvaných Řopík.
Řopíky tvořily spolu s budovaným polním opevněním v září roku 1938 páteř obrany Československa a těžkým opevněním se podařilo přehradit alespoň nejdůležitější průsmyky.
Od května 1938 začíná také výstavba pohraničního polního opevnění.

Československé opevnění bylo nejsilněji budováno zejména na severní hranici (do r. 1945 hranice s Německem) po anšlusu, neboli obsazení Rakouska v březnu 1938 německou armádou také na hranici Jižní.
V ostatních úsecích,včetně vnitrozemských příček se nalézaly malé pevnůstky, které byly od r. 1938 doplňované, či pro rychlý sled událostí nahrazované polním opevněním.
Těžké a lehké opevnění se v čs. pohraničí většinou dochovalo do dnešní doby, ovšem vnitrozemské linie opevnění lehkého jsou téměř zničené a zahlazené.
Některé objekty se staly také cílem různých zkoušek odolnosti včetně válečného a poválečného trhání ocelolitinových prvků (střílny, zvony, kopule)

Linie čs. těžkého a částečně i lehkého opevnění byly obsazené velmi dobře vycvičenými a odhodlanými čs. hraničáři se znakem chodského psa na výložkách.
Tito vojáci patřili k elitním jednotkám tehdejší armády a v září 1938 tito vojáci přísahali, že budou pevnosti bránit do posledního muže, o čemž svědčí také nápisy na zdech pevností.
Jaký byl jejich další osud po tragickém mnichovu, jak se nejlépe vycvičení čs. vojáci vyrovnali s porážkou bez boje a proč narychlo museli opustit své pevnosti a polní opevnění?
Na stránkách najdete unikátní videa i fotografie pevnostních hraničářů, vojáků, kteří sice museli z pevností odejít, ale nikdy nezapomněli na osudný rok 1938, ty dny se jim až do konce života vryly do paměti, jako dny zrady a bezmoci.

Jedním z hlavních témat těchto stránek bude také problematika čs. polního opevnění, budovaného čs. armádou a civilním obyvatelstvem v roce 1938 téměř v celém pohraničí.
Již mnoho let provádím terénní průzkum, kdy se snažím dohledat torza tohoto pevnostního systému a díky spolupráci s ostatními kolegy se nám daří alespoň některé oblasti důkladněji zmapovat.
Mým hlavním cílem je tedy vám zde přinést maximum informací o této dnes již téměř zaniklé a neprávem zapomenuté obranné linii čs. opevnění, a přitom právě vojáci v polním opevnění by nesli hlavní tíhu bojů o pohraničí v říjnu 1938, protože němci chtěli těžké opevnění a nedokončené tvrze jednoduše obejít a zaútočit na jednotky čs. polní armády v lehkém a polním opevnění.
Unikátní dobové fotografie, nákresy, typologie i výsledky novodobého bádání včetně co nejúplnějších informací a přesto se dá říci, že jsme i po mnoha letech stále na počátku našeho bádání.
Čas je bohužel proti nám a spousta čs.polního opevnění se nenávratně ztrácí i dnes, zejména díky budování nové turistické a lesní infrastruktury v pohraničních horách, i proto lze považovat již nashromážděné informace za malý zázrak.

Čs. pohraniční opevnění, to nebyly jen železobetonové objekty a polní opevnění, ale i čs. jednotky a vojáci, příslušníci finanční stráže a SOS přímo na hranicích, kteří se střetli v bojích v září roku 1938 tváří v tvář se Sudetoněmeckým Freikorpsem, či vojáky německé, maďarské a polské armády.
Všechny tyto ozbrojené složky začaly zejména od 18. září 1938 terorizovat pohraniční území Československa s cílem rozvrátit samostatnost našeho státu.
Jen díky obrovskému úsilí a odhodlání čs. obránců, kteří tento ozbrojený konflikt i za cenu velkých ztrát ustáli musela nakonec přijít zrada od vlastních spojenců v podobě podepsání mnichovské dohody.
Čs. obránci nebyli poraženi v boji, ale zradou, která jim ovšem nezabránila bojovat později proti nepříteli u nás i v zahraničí.

Aktuality na stránkách:

3. 10. 2015. Nahrány nové fotografie a probíhají další úpravy stránek

Stránky jsou optimalizovány na rozlišení  1920 × 1080 a uzpůsobené na webový standard HTML5

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky